ALGEMENE KINESITHERAPIE

"Met een persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training bereik je meer"

De grootste groep van verwijzingen voor kinesitherapie bevindt zich in het domein van de aandoeningen van het bewegingsstelsel:

  • pijnlijke rug of nek

  • enkelverstuikingen

  • tenniselleboog

  • kinesitherapie na postoperatieve ingrepen


Kortom, alle behandelingen die de klachten en dysfuncties van de getroffen zones herstellen of verbeteren.​

 

​Onze kinesitherapie steunt op 2 pijlers:

  • een gepaste manuele behandeling

  • persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training

Uw persoonlijke begeleiders:

©2019 by De Kine's. Proudly created by CloudRoomOne

De Kine's  ||  Parkdreef 24  ||  3960 Bree (Opitter)

'De kinesist van Opitter"