top of page

De grootste groep van verwijzingen voor kinesitherapie bevindt zich in het domein van de aandoeningen van het bewegingsstelsel:

  • pijnlijke rug of nek

  • enkelverstuikingen

  • tenniselleboog

  • kinesitherapie na postoperatieve ingrepen


Kortom, alle behandelingen die de klachten en dysfuncties van de getroffen zones herstellen of verbeteren.​

 

​Onze kinesitherapie steunt op 2 pijlers:

  • een gepaste manuele behandeling

  • persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training


Algemene
Kinesitherapie

alg kine
bottom of page