top of page

2

4

5

3

1

 

Intakegesprek

Samen met de ouders en het kind wordt tijdens het eerste gesprek alle informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek van uw kind en de hulpvraag.

Onderzoek

Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag van de ouders en/of het kind worden er gestandaardiseerde testen/vragenlijsten afgenomen om zo het motorische functioneren van uw kind in kaart te brengen.

Verslag

Er zal een uitgebreid verslag worden opgesteld met de resultaten, bevindingen en conclusie(s) van het geleverde onderzoek.

Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek zullen de resultaten van het onderzoek uitgelegd worden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kunnen de verslaggegevens gebruikt worden voor een behandelingsadvies bij de kinderarts. In samenspraak en met toestemming van de ouders, kunnen de verslaggegevens gedeeld worden met andere hulpverleners, school, CLB etc.


Indien gewenst, kan er ook op vraag van de ouders en de school regelmatig een overlegmoment ingepland worden om de vorderingen van uw kind te evalueren.

Therapie

Er wordt een behandelingsplan opgesteld op basis van de resultaten van het onderzoek en vanaf dan kan er gestart worden met de therapie. Een behandelingssessie duurt 30 min. of 60 min. en dit 1x, 2x of 3x per week. Er zal regelmatig een herevaluatie gemaakt worden om de vorderingen van uw kind op een objectieve manier te kunnen meten en indien nodig de therapie aan te passen.

Kine 4 Kids

Hoe werken we?

KINE 4 KIDS
bottom of page