top of page

Palliatieve kinesitherapie is misschien minder gekend, maar kinesitherapie kan ook in deze levensfase van belang zijn. Het richt zich voornamelijk op het ondersteunen van zelfredzaamheid en het bieden van comfortzorg om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te behouden. Dit houdt in dat er in de thuissituatie samen met de patiënt (en mogelijks met partner, familie en/of andere zorgverleners) kleine, haalbare doelstellingen worden opgesteld, afhankelijk van de noden van de patiënt. Bijvoorbeeld het helpen bestrijden van pijn en ongemakken, voorkomen van spierverkortingen en gewrichtsstijfheid, ondersteunen of aanleren van transfers (in en uit auto, rechtkomen vanuit lig, …), maar ook een luisterend oor bieden aan de patiënt en zijn omgeving. Belangrijk om te weten is dat dit gebeurd op het ritme van de patiënt, rekening houdend met hoe de patiënt zich op dat moment voelt. De therapie zal steeds in de thuissituatie gebeuren.

rug- en nekschool.jpg

Palliatieve
Kinesitherapie

bottom of page